PTROA
הארגון לשמירה על זכויות בעלי חיים
Preserving The Rights Of Animals
. . . A Change Is Gonna ComeIRIS

מערכת דיווחים בינלאומית היחידה בעולם למען בעלי חיים. דבר לא הולך לאיבוד. אנחנו אוספים הכל.
לפרטים נוספים...

 

דווחו לנו


אם נתקלת בגורם אשר לדעתך עבר / עובר או מתכוון לעבור עבירה כלפי בעל חיים כלשהו, זה המקום לדווח לנו.עוד
היעוד שלנו


זה עולם קטן אחרי הכל וביחד איתך נוכל לשנות את הגישה בה החברה מתייחסת לבעלי החיים.עוד
קח חלק


יש לך הזדמנות להיות שותף לדבר גדול. אנחנו מוצאים את השיטה אל העולם. היום אנחנו מניחים את אבן הפינה ואתה יכול להיות חלק מזה.


עוד